Paslaugos

.

 • Išradimų patentai
  • Išradėjams turi būti atlyginta. Esame patyrę, todėl per patentavimo procesą Jus vedame lengvai. Bendradarbiaudami su mokslininkais ekspertais pasiekiame, kad išradimas yra aprašytas tinkamai ir visapusiškai.

   O tada tikriname viso pasaulio registrus, ar nebus pažeistos ankstesnių trečiųjų asmenų teisės, patariame, kokiose šalyse ir kaip registruoti išradimo patentą pagal Jūsų poreikius. Registruojame, validuojame, stebime galiojimą. Rengiame sutartis dėl teisių perdavimo. Mes giname Jūsų teises teismuose, institucijose, derybose.

 • Pramoninis dizainas
  • Jau kalbatės apie gaminio išvaizdą su inžinieriais, technologais, gamintojais? Na, o mes įvertinsime, ar  gaminio vaizdas gali būti registruojamas kaip dizainas, nes tiksliai žinome kaip efektyviai tai padaryti.

   Visapusiškai rūpinamės gaminio dizainu – registruojame Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir užsienio valstybėse, stebime galiojimą, patariame dėl teisių perdavimo, jeigu reikia, valdome visą Jūsų pramoninio dizaino portfelį. Mes giname Jūsų teises teismuose, institucijose, derybose.

 • Prekių ženklai
  • Jūsų prekių ženklais mes rūpinamės kaip savais: pagal Jūsų poreikius įvertiname, ar žymuo gali būti registruojamas prekių ženklu, tikriname visus reikiamus registrus, patariame, kokiose šalyse ir kaip registruoti prekių ženklą. Mes stebime Lietuvos ir užsienio valstybių prekių ženklų registrus ir informuojame apie surastus tapačius ar panašius prekių ženklus, kai yra pažeidžiamos Jūsų teisės. Mes galime rūpintis visų Jūsų ženklų portfelio valdymu.

   Atstovaujame teisminiuose ginčuose, kylančiuose dėl prekių ženklo savininko teisių pažeidimų, nesąžiningos konkurencijos, patirtos žalos ir kitų klausimų. Mūsų veiklos praktika rodo: pasiekiame, kad Jums būtų ramiau.

 • Intelektinės nuosavybės objektų valdymas
  • Pastebėjome, kad ilgainiui klientams yra patogiau leisti mums valdyti jų intelektinės nuosavybės (IP) objektus. Mūsų sukurta sistema padeda užtikrinti Jūsų ramybę ir prisideda didinant investicijų grąžą: tik konkrečiam klientui skirtoje virtualioje erdvėje laiku ir tolygiai prižiūrime prekių ženklus, dizainą, domenus.

 • Reklama ir nesąžininga konkurencija
  • Jeigu norite patikrinti, ar reklama klaidina, lygina, yra paslėpta, kreipkitės – padėsime. Pateiksime teisines išvadas, padėsime rasti tiesą ginčuose ar susitarti. Jums pikta, kai matote, kad Jūsų konkurentas tarsi netyčia ima naudoti panašų į Jūsų prekių ženklą, pavadinimą, gaminio pakuotes? Puikiai Jus suprantame ir apginsime Jūsų teises teisme.

 • Autorių ir gretutinės teisės
  • Apmaudu, kai pamatote savo darytą nuotrauką interneto portale, naudojamą be Jūsų sutikimo? Kyla klausimų, kada verslas gali naudotis saugomu turiniu nemokamai, o už ką reikia įsigyti licenciją? Kaip atsakingai bendradarbiauti su kūrėjais, siekiant abipusės naudos?

   Mes atsakysime į visus jūsų klausimus dėl autorių ir gretutinių teisių, parengsime sutartis, apginsime teises teisme.

 • Domenai
  • Lengva rūpintis domenu, kai jis vienas arba keli. O jeigu jų valdote daugiau – leiskite padėti Jums stebėti galiojimą, paruošti dokumentus, priminti Jums apie artėjantį sprendimų priėmimo laiką.

   Leiskite mums padėti Jums gintis nuo siekiančių pasipelnyti gudruolių. Sėkmingai apgynėme klientus ir perėmėme iš fizinių asmenų neteisėtai įregistruotus domenus, pavyzdžiui, maximagroup.lt, rimi.lt, akropolis.lt, cido.lt, techdata.lt, balticmodels.lt ir kitus.

 • Tarptautinis skolų išieškojimas
  • Manoma, kad pradelstų skolų išieškojimas iš užsienyje esančių skolininkų yra ilgas, sudėtingas ir brangiai kainuojantis procesas. Todėl kreditoriai nesikreipia į teismą dėl tokių skolų išieškojimo arba neinicijuoja vykdymo veiksmų kitose valstybėse, kai jų naudai yra įsiteisėjęs Lietuvos teismo sprendimas.

   Laimei, gerai išmanome šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, kuris žymiai palengvina skolų išieškojimą iš užsienyje esančių subjektų, bei pagreitina ir supaprastina įsiteisėjusių Lietuvos teismo sprendimų vykdymą kitose valstybėse.

   Mes galime:

   • kreiptis į Lietuvos teismus dėl skolininko sąskaitų, esančių kitose ES valstybėse, duomenų pateikimo ir jų blokavimo;
   • pasinaudoti greitu ir supaprastintu skolų priteisimo iš ES subjektų procesu, kuris gali būti inicijuotas ir užbaigtas Lietuvos teismuose pagal standartizuotus procesinius dokumentus;
   • inicijuoti Lietuvos teismo sprendimo vykdymo procesą ES, nesilaikant formalių ir ilgų procedūrų dėl tokio sprendimo pripažinimo vykdytinu;
   • atlikti daugelį kitų veiksmų, kuriais bus greičiau, pigiau ir paprasčiau atgautaJums priklausanti pinigų suma.
 • Kitos teisinės paslaugos
  • Medicinos teisė – daugiau nei 7 metus atstovavome VšĮ „Vilniaus miesto klinikinė ligoninė“, jos personalui ir gydytojams. Per tą laiką laimėjome teismuose daugiau nei 25 su medicina susijusias bylas.

   Teisminis atstovavimas – savo klientams esame atstovavę pačiais įvairiausiais teisės klausimais teismuose. Tai ir viešieji pirkimai, darbo teisė, biokuro tiekėjų civilinė atsakomybė, valstybės institucijų neteisėti veiksmai, skolos, vindikaciniai ieškiniai, transporto vežėjų atsakomybė, arbitražo sprendimų pripažinimas, ir kiti.  Daugumą šių bylų laimėjo mūsų klientai.

   Įmonių ir viešųjų įstaigų teisė – konsultuojame klientus ir parengiame jiems reikalingus dokumentus su įmonių ir viešųjų įstaiga veikla susijusiais klausimais: įmonių, viešųjų įstaigų, asociacijų steigimas, akcininkų sutartys, įstatinio kapitalo formavimas, akcininkų, dalininkų ginčai ir kita.

   Asmens duomenų ir privatumo apsauga – registruojame klientus Valstybinėje asmens duomenų apsaugos inspekcijoje, parengiame asmens duomenų tvarkymo taisykles, giname klientų teises dėl jų asmens privatumo pažeidimų teismuose.

   Sutarčių teisė – profesionaliai parengiame agento, franšizės, distribucijos, tiekimo, pirkimo-pardavimo ir kitas įmonių veikloje reikalingas sutartis.

   Farmacijos teisė – teikiame klientams apžvalgas ir kitas konsultacijas dėl vaistų, maisto papildų platinimo reguliavimo.

   Konkurencijos teisė – teikiame klientams patarimus dėl konkurencijos teisės pažeidimų prevencijos, atstovaujame klientams nagrinėjant jų klausimus Konkurencijos taryboje ir teismuose.

   Darbo teisė – patariame klientams visais su darbo teise susijusiais klausimais, atstovaujame jiems teismuose dėl neteisėto darbuotojų atleidimo.